Navigácia

Mgr. Ivica Laurincová

Výchovné poradenstvo

Pre záujemcov o vysoké školy - časopis SCIO - 

nové číslo časopisu SCIO - AKO NA VŠ (november 2018) prináša súhrn novembrových dní otvorených dverí na vysokých školách a zoznam fakúlt s novembrovou uzávierkou prihlášok. Súčasne ponúka aj niekoľko tipov, ktoré by mohli pomôcť nerozhodnutým študentom.

nájdete na stránke :

https://www.scio.sk/download/newsletter-SK-november-2018.pdf

 

Dni otvorených dverí na VŠ

POZVANIE NA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ  FAKULTY VÝTVARNÝCH UMENÍ AKADÉMIE UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI
 
Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici srdečne pozýva všetkých pedagógov a študentov stredných škôl na Dni otvorených dverí FVU, ktoré sa konajú v dňoch 14.12-15.12.2018 v rámci Prieskumu semestrálnych prác študentov FVU realizovaných v zimnom semestri. 
 
Prieskum je dvojkolové komisionálne hodnotenie semestrálnych prác študentov FVU AU. Katedrové hodnotenie prebieha za účasti pedagógov zastupujúcich príslušnú katedru, vrátane odborníkov z Katedry teórie a dejín umenia, ktorí sledujú úroveň daného umeleckého média. Celofakultné hodnotenie má za cieľ porovnať výsledky jednotlivých študijných programov a posúdiť celkovú úroveň študijného odboru. Semestrálne hodnotenie je zakončené verejnou prezentáciou semestrálnych prác študentov v priestoroch fakulty pod názvom Deň otvorených dverí, kde budú vystavené práce študentov bakalárskych a magisterských študijných programov. 
 
 
Program:
 
14.12.2018 [piatok] od 09:00 do 18:00 h. Deň otvorených dverí pre verejnosť 
 
15.12.2018 [sobota] od 09.00 do 16.00 h. Deň otvorených dverí pre verejnosť 
 
 
Fakulta výtvarných umení v súčasnosti uskutočňuje akreditované študijné programy vo všetkých troch stupňoch štúdia: https://fvu.aku.sk/ 1. Bakalársky stupeň štúdia (študijné programy sa realizujú len v dennej forme štúdia): Intermédia-Digitálne media-Audiovizuálne media, https://fvu.aku.sk/studium/studijne-programy/bakalarske-studium.html; Grafika, https://fvu.aku.sk/studium/studijne-programy/bakalarske-studium.html; Maľba, https://fvu.aku.sk/studium/studijne-programy/bakalarske-studium.html; Sochárstvo a priestorová tvorba, https://fvu.aku.sk/studium/studijne-programy/bakalarske-studium.html; 2. Magisterský stupeň štúdia (študijný program sa realizuje len v dennej forme štúdia): Voľné výtvarné umenie, https://fvu.aku.sk/studium/studijne-programy/magisterske-studium.html; 3. Doktorandský stupeň štúdia (študijný program sa realizuje v dennej a externej forme štúdia):  Voľné výtvarné umenie, https://fvu.aku.sk/studium/studijne-programy/doktorandske-studium.html.
 
 
 
 
 
 
V Banskej Bystrici 04.12.2018     
 
 
 
         doc. Milan Hnat, ArtD. akad. mal.,           prodekan pre štúdium   

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná umelecká škola vo Zvolene
    Môťovská cesta 8164 960 01 Zvolen
  • +421 x 0455369199

Fotogaléria