Navigácia

Contact

 • Súkromná stredná umelecká škola vo Zvolene
  Môťovská cesta 8164 960 01 Zvolen
 • +421 x 0455369199

Súkromná stredná umelecká škola

Novinky

 • Pokyny pre triedu I. B - Fotografický dizajn (obidve skupiny)

  Žiaci sa zúčastnia tvorivej dielne s názvom: Fotogram

  Kde: Stredoslovenská galéria Banská Bystrica, Dolná 8

  Kedy: v stredu 21. novembra 2018

  Odchod zo SSUŠ ZV: 13:30 hod. z vestibulu

  Odchod vlaku: Zvolen mesto – 14:00

  Pedagogický dozor: Mgr. art. Veronika Sujová

  Počet žiakov: 20

  Doprava: (Ide sa vlakom)

 • Pokyny pre triedu I. B - fotografický dizajn (obidve skupiny)

  Žiaci sa zúčastnia tvorivej dielne s názvom: Camera obscura

  Kde: Stredoslovenská galéria Banská Bystrica, Dolná 8

  Kedy: v stredu 24. októbra 2018

  Odchod zo SSUŠ ZV: 13:30 hod. z vestibulu

  Odchod vlaku: Zvolen mesto – 14:00

  Poplatok za dielňu: 0,50 € alebo kultúrny poukaz, ktorý bude platiť za obidve tvorivé dielne (plánovaná ďalšia tvorivá dielňa na november - Fotogram)

  Pedagogický dozor: Mgr. art. Veronika Sujová

  Počet žiakov: 20

 • Dňa 10.10.2018 sa koná exkurzia prihlásených žiakov IV.A a IV.B triedy na veľtrh vysokých škôl v Bratislave

  Zraz žiakov o 6.45h na hlavnej stanici vo Zvolene

  Odchod vlakom do Bratislavy o 7:00 z hlavnej stanice vo Zvolene

  Návrat o 19.00 na hl. stanicu vo Zvolene ( vlakom z Bratislavy s odchodom o 16.01h)

  Vstupné na veľtrh 2

  Strava: vlastné zdroje

  Dozor: Mgr. Laurincová, Mgr. Glončáková

 • Dňa 18.10.2018 o 15:00 hodine sa uskutoční rodičovské združenie pre triedu III.A.

  Dňa 18.10.2018 o 16:00 hodine sa uskutočnia rodičovské združenie pre triedy II.A a II.B

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná umelecká škola vo Zvolene
  Môťovská cesta 8164 960 01 Zvolen
 • +421 x 0455369199

Fotogaléria