Navigácia

Maturita 2017

Harmonogram činností EČ a PFIČ MS

Na škole budú administrované testy z týchto predmetov :

Slovenský jazyk a literatúra (SJL) - 14. marec 2017 (utorok)

Anglický jazyk (AJ), úroveň B1, B2 - 15. marec 2017 (streda)

Nemecký jazyk (NJ), úroveň B1 - 15. marec 2017 (streda)

 

Harmonogram činností v riadnom termíne EČ a PFIČ MS 2017

14. marec 2017 – Slovenský jazyk a literatúra (SJL)

do 9:00 Príchod žiakov  do školy.

9:25 – 9:45   Žiaci v učebniach vypĺňajú záhlavia OH, administrátori dávajú úvodné pokyny, kontrolujú vypísané záhlavia OH.

9:45 – 11:25  Administrácia testov EČ MS.

11:25 – 12:20 Prestávka pre žiakov

12:20 – 12:40   Žiaci sú v učebniach pod dozorom administrátora. Administrátori

rozdajú pomocné papiere na koncept, dvojhárky pre PFIČ MS a dávajú úvodné pokyny.

12:20  Zverejnenie tém PFIČ MS

12:40 – 12:45  Koordinátor alebo ním poverené osoby doručia do učební témy PFIČ MS.

12:45 – 13:00 Žiaci majú 15 minút na výber témy. V tomto čase nesmú nič písať.

13:00 – 15:30  Administrácia PFIČ MS

 

15. marec 2017 – anglický jazyk, nemecký jazyk

do 9:00 Príchod žiakov  do školy.

  9:25 – 9:45  Žiaci v učebniach vypĺňajú záhlavia OH, administrátori dávajú úvodné pokyny, kontrolujú vypísané záhlavia OH.

  9:45 – 11:25 Administrácia testov EČ MS – úroveň B1

  9:45 – 11:45 Administrácia testov EČ MS – úroveň B2

  11:25 – 12:30  Prestávka pre žiakov B1

  11:45 – 12:30  Prestávka pre žiakov B2

   12:30  Zverejnenie zadaní PFIČ MS.  Žiaci sú od tohto času v učebniach pod dozorom administrátora. Administrátori rozdajú pomocné papiere na koncept, hárky pre PFIČ MS a dávajú úvodné pokyny.

  13:00 – 14:00 Administrácia PFIČ MS

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná umelecká škola vo Zvolene
    Môťovská cesta 8164 960 01 Zvolen
  • +421 x 0455369199

Fotogaléria