Navigácia

 • Pozvánka na Dni otvorených dverí

  Pozvánka

 • Fotogram - tvorivé dielne

  29. 11. 2017

  Pokyny pre triedu I.B - fotografický dizajn (Mgr. art Veronika Sujová)
   
  Žiaci sa zúčastnia tvorivej dielne s názvom: FOTOGRAM
  Kde: Stredoslovenská galéria Banská Bystrica, Dolná 8
  Kedy: V stredu 29. novembra 2017
  Odchod zo SSUŠ ZV o 9:30 hod. z FAT
   
  Pedagogický dozor: Mgr. art. Veronika Sujová
  Počet žiakov: 9
  Doprava: (ide sa autobusom – Zvolen ul. Kozáčeka Centrum o 10:17,
  príchod do BB, Štadlerovo nábr. o 10:32 )
  Tvorivá dielňa: Od 10:45
  Poplatok za dielňu: Vyplatené
  Príchod do Zvolena: (ide sa autobusom – BB, Štadlerovo nábr. o 12:30,
  príchod do Zvolena, Europa SC o 12:46)
  Náklady na cestovné („tam aj naspäť“) - 2,20 euro
  + po príchode do Zvolena návšteva dvoch fotografických výstav bez
  poplatkov:
  Stará radnica a Galéria na Tehelnej.
  Je potrebné, aby sa žiaci v tento deň odhlásili z obeda v škole, čas na obed
  budú mať vyhradený po príchode do Zvolena (okolo 12:30). Preto by si mali
  zobrať aj nejakú sumu na obed alebo „bohatšiu“ desiatu.

 • Fotogram – tvorivé dielne

  Pokyny pre triedu I. B - fotografický dizajn (Mgr. art Veronika Sujová)

   

  Žiaci sa zúčastnia tvorivej dielne s názvom: FOTOGRAM

  Kde: Stredoslovenská galéria Banská Bystrica, Dolná 8

  Kedy: V pondelok 13. novembra 2017

  Odchod zo SSUŠ ZV o 10:30 hod. z I. A triedy

   

  Poplatok za dielňu: 0,50 €

  Pedagogický dozor: Mgr. art Veronika Sujová

  Počet žiakov: 9

  Doprava: (ide sa vlakom)

 • I-bobor

  V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. V školskom roku 2016/2017 sa konala súťaž v 44 krajinách a zapojilo sa do nej približne 1 650 000 žiakov.

  Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

  Súťaž prebieha v dňoch 6. - 10. novembra 2017

   

  Žiaci ktorí majú záujem zúčastniť sa informatickej  súťaže i-bobor sa môžu prihlásiť u Bosákovej - z.r

  i-bobor_plagat  17 - 18.pdf

   

 • Fantastické zľavy s preukazom ISIC

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná umelecká škola vo Zvolene
  Môťovská cesta 8164 960 01 Zvolen
 • +421 x 0455369199

Fotogaléria