Navigácia

Zoznam tried › Trieda II.B

Triedny učiteľ: Mgr. Nora Trnková - Kúdelková, PhD.
Učebňa: 3 B
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 4 a dievčat: 15 • Rozvrh

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná umelecká škola vo Zvolene
    Môťovská cesta 8164 960 01 Zvolen
  • +421 x 0455369199

Fotogaléria