Navigácia

Zoznam tried › Trieda I.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BII.AIII.AIII.BIV.AIV.B
Triedny učiteľ: Mgr. Nora Trnková - Kúdelková, PhD.
Učebňa: 3 B
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 5 a dievčat: 15 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
1    Jennifer Andrášová fotografický dizajn
2    Miriama Cmarková animovaná tvorba
3    Viktória Homolová fotografický dizajn
4    Veronika Kamenská animovaná tvorba
5    Sofia Kariakinová fotografický dizajn
6    Šimon Kluvanec fotografický dizajn
7    Andrej Kolčák animovaná tvorba
8    Júlia Koleničová fotografický dizajn
9    Veronika Môcová animovaná tvorba
10    Slávka Pepichová fotografický dizajn
11    Kristína Anna Petrová fotografický dizajn
12    Katarína Pomahačová fotografický dizajn
13    Michaela Roháčová animovaná tvorba
14    Richard Roško fotografický dizajn
15    Viktória Spišiaková animovaná tvorba
16    Kristína Tučeková animovaná tvorba
17    Adam Filip Viktor animovaná tvorba
18    Vanessa Martonová animovaná tvorba
19    Jia Hui Chen animovaná tvorba
20    Dávid Štrba fotografický dizajn

© aScAgenda 2018.0.1094 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.04.2018

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná umelecká škola vo Zvolene
    Môťovská cesta 8164 960 01 Zvolen
  • +421 x 0455369199

Fotogaléria